Dia dels Drets Humans

Esta entrada también está disponible en: Aragonés Català Español Français English

S.O.S.

Cel·la 13 de la Nova Presó Hipertecnológica de Megaseguridad de Zuera, any 2027.

Humà de l’any 2022. T’escric des de la meua cel·la de l’any 2027 perquè demà em mataran.
Ahir un alienígena es va infiltrar en les nostres files i ha desmantellat l’última secció activa de la resistència. Avui, les dotze persones que estàvem reunides preparant el nostre pròxim pla per tombar al govern alienígena serem sotmeses a la pena de mort. No hi ha hagut cap judici, ningú ha hagut de presentar cap prova. Ha bastat en la sospita que preparàvem alguna cosa que anava en contra dels interessos del govern.

He aconseguit colar-me en el sistema de comunicacions intertemporals en l’ajuda d’un guarda de la presó que, a l’ombra, també lluita per recuperar els drets humans perduts. El risc és enorme, però ja no tinc res a perdre. Tu ets l’última esperança que em queda, humà de desembre de 2022. Tu has d’intentar evitar els errors que nosaltres vam cometre.
Quan arriben els llangardaixos verds enormes, encara que us diguen que venen en to de pau per estudiar el planeta. No els cregueu. No estan ací per fer turisme ni investigant els planetes blaus: volen envair-nos.

Quan li pregunten a la humanitat què són els Drets Humans Universals, digueu-los que són el vostre credo, digueu-los que són vinculants i que han de signar-los i acceptar-los. Digueu-los que, si no els respecten, no poden entrar a la Terra i, si ho fan, se’ls jutjarà davant el Tribunal intergalàctic.
Nosaltres no els vam donar importància. Ara no som lliures, ni tenim els mateixos drets que els alienígenes. Ells ens controlen. Si no ets una bestiola verda en cua de sargantana, dragó o alguna cosa pareguda, no pots tenir una propietat, no tens dret a l’educació i no ets lliure. Som esclaus d’ells. Des de fa 5 anys, ens maten a treballar, ens utilitzen com volen i, si ens neguem, ens torturen fins que acceptem la seua voluntat.

Estimat humà de l’any 2022. No ignores eixes lletres. Si han arribat fins tu, busca a Pepe García, l’any 2026 serà el cap de la resistència. Digues-li el que passarà. Digues-li que la clau està a la Declaració dels Drets Humans. Digues-li que, el dia que li pregunten, ha de posar-se ferm, dir que no acceptarà cap col·laboració que no els garantisca els drets fonamentals. En cas contrari, la humanitat estarà esclavitzada en 5 anys i probablement s’extingirà en 7.

 width=

Confio en tu, humà del 2022, la Terra i la humanitat, estan ara a les teues mans.

Descripció

El 10 de desembre de 1948, l’Assemblea General de les Nacions Unides va adoptar la Declaració Universal dels Drets Humans. Un document que proclama els drets inalienables que corresponen a tota persona, independentment de la seva raça, color, religió, sexe, idioma, opinió política o d’una altra índole, origen nacional o social, posició econòmica, naixement o qualsevol altra condició.

Les constitucions dels estats de dret i els codis pels quals es regixen les nostres societats estan basats en aquests principis. Però això no és suficient: les amenaces i els atacs als Drets Humans són una realitat davant la qual no podem quedar-nos de braços plegats. Eix dia ha de servir-nos per recordar que la dignitat humana és una cosa innegociable i que no admet condicions. Els Drets Humans són una conquesta, però les conquestes han de ser mantingudes i és la nostra obligació vigilar i evitar la vulneració d’aquests drets. Al dia a dia, en el nostre entorn més pròxim… tots i totes som importants.

 class=

Més informació

Els objectius i continguts d’aquesta proposta tenen moltes connexions en altres commemoracions. Tal volta els més evidents són els vinculats al Dia Internacional en memòria de les Víctimes de l’Holocasto i Prevenció de Crims contra la Humanitat (27 de gener), al Dia de la Zero Discriminació (1 de març) i al Dia Mundial contra el Treball Infantil (12 de juny). També pot al·ludir-se des d’aquí al Dia Internacional del Migrant (18 de Desembre), al Dia Internacional dels Treballadors (1 de maig) i al Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura (26 de Juny).

A Aragó…

Els valors universals tenen una primera baula en l’àmbit local. A les Corts d’Aragó es diposita la voluntat de la ciutadania aragonesa d’organitzar la seua convivència. En elles funciona una Comissió de Compareixences Ciutadanes i Drets Humans, en la qual persones físiques o representants de persones jurídiques (associacions, fundacions, col·lectius socials…) poden concórrer per exposar problemes concrets que requereixen alguna mena de solució.

Una altra institució de gran importància a la nostra comunitat autònoma és El Justícia d’Aragó. A ella li dedicarem més atenció el pròxim dia 20, però no podem oblidar que El Justícia s’encarrega de vigilar l’aplicació de les lleis conforme a dret, i que ací es compta en el compliment d’aquests principis universals que són els Drets Humans. Nombrosos informes donen idea de tot això. Per exemple, eix Informe Anual del Justícia sobre la Infància i l’Adolescència.

Un detall

A més de les institucions oficials (Nacions Unides, Unesco, etc.) dedicades a l’atenció permanent als Drets Humans, hi ha també moltes organitzacions no governamentals i molts altres col·lectius que vetllen pels mateixos en diferents escales i llocs. Entre elles, destaquem a dues entitats d’implantació a tot el món que des de fa molts anys exercixen una labor fonamental.

Una reflexió

El tema central del Dia dels Drets Humans en 2022 era: “Dignitat, llibertat i justícia per a tots”. Estava relacionat amb la igualtat (paraula clau del lema anterior) i l’article 1 de la Declaració Universal de Drets Humans, “Tots els éssers humans naixen lliures i iguals en dignitat i drets”.

Els principis d’igualtat, d’inclusió i de no discriminació són l’essència dels drets humans. La igualtat està alineada en l’Agenda 2030 i en un enfocament que inclou abordar i trobar solucions per a formes fixades de discriminació que han afectat les persones més vulnerables de les nostres societats.

Propostes per al professorat

La defensa dels Drets Humans és un element troncal que afecta moltes realitats i compta en nombroses facetes. Com hem vist, pot ser relacionada en continguts mostrats en altres dates. Per eix motiu, les propostes didàctiques són versàtils en diferents sentits.

Els lemes de les últimes edicions del Dia dels Drets Humans, insistint en la igualtat i en la reclamació de la dignitat, la llibertat i la justícia com a valors universals, oferixen moltes possibilitats. En est sentit, pot treballar-se el contingut d’aquestes intervencions:

Es poden proposar activitats a l’aula (comentaris de punts concrets, breus exposicions, relació en fets quotidians, exemples, etc.) entorn del text de la Declaració Universal dels Drets Humans

Edició il·lustrada de la Declaració Universal de Drets Humans

Es pot suggerir buscar notícies, declaracions de persones famoses entorn de la defensa de drets, tractament en mitjans de comunicació… Només com a botó de mostra (hi ha molts altres exemples), la frase de la cantant Chanel (representant d’Espanya a Eurovisió 2022) en el seu pregó de la Festa de l’Orgull a Madrid: “Costa molt aconseguir drets i és massa fàcil perdre’ls”.

Element transversal inclòs al currículum

Desenvolupament dels valors que fomenten la igualtat efectiva entre homes i dones i la prevenció de la violència de gènere, i dels valors inherents al principi d’igualtat de tracte i no discriminació per qualsevol condició o circumstància personal o social. Es fomentarà l’aprenentatge de la prevenció i resolució pacífica de conflictes a tots els àmbits de la vida personal, familiar i social, així com dels valors que sustenten la llibertat, la justícia, la igualtat, el pluralisme polític, la pau, la democràcia, el respecte als drets humans i el rebuig a la violència terrorista, la pluralitat, el respecte a l’Estat de dret, el respecte i consideració a les víctimes del terrorisme i la prevenció del terrorisme i de qualsevol mena de violència. (…). La programació docent ha de comprendre en tot cas la prevenció de la violència de gènere, de la violència terrorista i de qualsevol forma de violència, racisme o xenofòbia, inclòs l’estudi de l’Holocaust jueu com a fet històric. S’evitaran els comportaments i continguts sexistes i estereotips que suposen discriminació. El currículum incorpora elements relacionats en el desenvolupament sostenible i el medi ambient, els riscos d’explotació i abús sexual, l’abús i maltractament a les persones en discapacitat, l’assetjament escolar, les situacions de risc derivades de la utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, així com la protecció davant emergències i catàstrofes.

 class=
 class=

Objectius que ajuda a complir aquesta proposta

ESO:
  • Assumir responsablement els seus deures, conèixer i exercir els seus drets en el respecte als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups, exercitar-se en el diàleg, afirmant els drets humans i la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, com a valors comuns d’una societat plural, i preparar-se per a l’exercici de la ciutadania democràtica.
  • Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar la discriminació de les persones per raó de sexe o per qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Rebutjar els estereotips que suposen discriminació entre homes i dones, així com qualsevol manifestació de violència contra la dona.
Batxillerat:
  • Exercir la ciutadania democràtica, des d’una perspectiva global, i adquirir una consciència cívica responsable, inspirada pels valors de la Constitució espanyola, així com pels drets humans, que fomente la corresponsabilitat en la construcció d’una societat justa i equitativa.
  • Consolidar una maduresa personal i social que els permeta actuar de manera responsable i autònoma i desenvolupar el seu esperit crític. Preveure i resoldre pacíficament els conflictes personals, familiars i socials.
  • Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones, analitzar i valorar críticament les desigualtats i discriminacions existents, i en particular la violència contra la dona i impulsar la igualtat real i la no discriminació de les persones per qualsevol condició o circumstància personal o social, en atenció especial a les persones funcionalment diverses.

Matèries en les quals pot vincular-se

  • Valors ètics. (ESO, 1r i 2n cicle)
  • Educació per a la ciutadania i els drets humans. (ESO, 2n cicle)
  • Batxillerat: A assignar en funció de la modalitat.

Desenvolupament de competències

  • Competències socials i cíviques.