Dia Mundial de la Ciència per a la Pau i el Desenvolupament

Esta entrada también está disponible en: Aragonés Català Español Français English

LLETROSOS CONTRA TERRAPLANISTES

No em van la ciència i no entenc les matemàtiques. No és el meu rotllo. A mi em va escriure, el meu és la llengua, els idiomes. La meua millor amiga se’m riu i em crida lletrosa, perquè la paraula es pareix a leprosa, ha de ser alguna cosa així com que em falta un tros de cervell que m’ha caigut.

Bé, val, la qual cosa siga així, però per a què em servix a mi això de les equacions, les partícules i eixos conyassos? Es paga en això al supermercat? Em donaran un treball millor per entendre això? Ni de broma, perquè jo vull ser instagrammer i per a això no fan falta les mates ni els rotllos científics.

L’única cosa per al que se m’ocorre que podria molar la ciència és per refutar als terraplanistes. Què divertit. Has vist el tuit eix que corre per ací? Sí, sí, eix que diu:

“A la fi un grup terraplanista xilè! Aviat serem milions al voltant del globus ????”

Em moro del riure. Però no penses que la terra és plana? Llavors, no és un globus, no pot haver-hi gent al voltant!

Explicant-te això estic descobrint que mola una mica, no? Té el seu punt entendre el món, saber com funciona i el perquè de les coses. Així és més difícil que m’enganyen. Així quan algú em diga que la terra és plana, que el canvi climàtic no existix o que els animals no senten, podré dir-los que existixen proves en cas contrari i podré argumentar-lo. Atenció, que guanyaré tots els debats!

 width=

Venga, faré una ullada més a baix al dia Mundial de la Ciència per a la Pau i el Desenvolupament, que crec que m’està començant a picar la curiositat científica.

Descripció

Cada any, el Dia Mundial de la Ciència per a la Pau i el Desenvolupament promou que els ciutadans estiguen informats sobre els avanços científics, creant societats més sostenibles, al mateix temps que afavorix la comprensió sobre la fragilitat del planeta en el qual vivim. Aquest Dia oferix l’oportunitat de mobilitzar a tots els actors entorn d’un tema tan vital com aquest.

La ciència ajuda al progrés de les societats. Això és indubtable. És l’eina, la ferramenta que té l’ésser humà per comprendre el món que li envolta i per aplicar eixos coneixements en el seu benefici. Els avanços científics ens permeten trobar solucions als nous desafiaments econòmics, socials i mediambientals en els quals construir un futur sostenible. La recerca científica té, a més, un paper en la construcció de la pau, en fomentar la cooperació internacional per aconseguir el desenvolupament sostenible.

Més informació:

 class=
Pàgina web de Nacions Unides

Els objectius i continguts d’aquesta proposta poden ser relacionats en els vinculats al Dia Internacional de la Nena i la Dona en la Ciència (11 de febrer) i el Dia Mundial de la Salut. (7 d’abril). També ho relacionem en una interessant connexió aragonesa: Descobriment d’una supernova des de de l’Observatori Astronòmic de Javalambre (12 de desembre).

A Aragó

Ací, com a molts altres llocs, se celebra en especial intensitat el Dia de la Dona i la Nena en la Ciència (11 de febrer). Govern d’Aragó, Universitat de Saragossa, ajuntaments… duen a terme àmplies agendes d’activitats (exposicions, taules rodones, tallers i sessions didàctiques). Ajuda a avançar en el camí per la igualtat d’oportunitats i a trencar prejudicis.

Un detall

Eix Dia té el seu origen a la Conferència Mundial sobre la Ciència, que es va celebrar a Budapest en 1999, sota l’auspici de la Unesco i el Consell Internacional per a la Ciència (CIC). A més, obre la Setmana Internacional de la Ciència i la Pau, que se celebrava des de 1986 (Any Internacional de la Pau).

Des de la seua proclamació per la Unesco al 2001, el Dia Mundial de la Ciència per a la Pau i el Desenvolupament ha generat molts projectes, programes i fons concrets per a la ciència a tot el món. El Dia també ha contribuït a fomentar la cooperació entre científics que viuen en regions marcades per conflictes, com per exemple la creació de l’Organització de la Ciència Israeliana-Palestina (IPSO), secundada per la Unesco.

Algunes reflexions

El propòsit d’aquesta jornada és renovar el compromís, tant a nivell nacional com internacional, a favor de la ciència per a la pau i el desenvolupament, i posar l’accent en l’ús responsable de la ciència per al benefici de les societats, en particular, per a l’erradicació de la pobresa.

El Dia Mundial també té per objecte aconseguir una major conscienciació a l’opinió pública sobre la importància de la ciència i satisfer la bretxa existent entre la ciència i la societat. És una oportunitat per a reafirmar cada any la voluntat d’aconseguir els objectius proclamats a la Declaració sobre la Ciència i l’Ús del Saber Científic:

 • Enfortir la conscienciació de la societat sobre el paper de la ciència per a les societats pacífiques i sostenibles.
 • Promoure la solidaritat nacional i internacional per compartir la ciència entre països.
 • Renovar el compromís nacional i internacional per a l’ús de la ciència en benefici de les societats.
 • Presentar els desafiaments que enfronta la ciència i fomentar el suport a la labor científica.

Propostes per al professorat

Com a introducció general, es recomana el visionat d’un breu document audiovisual de caràcter general: “Frontier Issues: Artificial Intelligence and development”.

A partir de les premisses formulades en la informació aportada, pot ser interessant promoure alguna conversa (acomodada a edats i cicle) entorn de temes com: De quina forma ajuda la ciència al desenvolupament i a la pau? També la ciència i la tecnologia poden ser utilitzades per a fins contraris? (per exemple, la indústria armamentística) Com pot revertir-se eixa idea? (Explorar les contradiccions sempre resulta estimulant).

També es pot reforçar la connexió “aragonesa” entorn de científics i científiques aragonesos/as, com el blog de l’Associació Ciència Viva.

En relació amb el Dia Internacional de la Nena i la Dona en la Ciència, com a botó de mostra pot visitar-se la web Pioneres de la Universitat de Saragossa.
Per a una mirada “lateral” (les condicions de treball, la deshumanització davant les màquines…) podria servir com a peu un fragment de Temps Moderns (Chaplin).

Objectius que ajuda a complir esta proposta

ESO:
 • Assumir responsablement els seus deures, conèixer i exercir els seus drets en el respecte als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups, exercitar-se en el diàleg, afirmant els drets humans i la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, com a valors comuns d’una societat plural, i preparar-se per a l’exercici de la ciutadania democràtica.
 • Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar la discriminació de les persones per raó de sexe o per qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Rebutjar els estereotips que suposen discriminació entre homes i dones, així com qualsevol manifestació de violència contra la dona.
 • Concebre el coneixement científic com un saber integrat, que s’estructura en diferents disciplines, així com conèixer i aplicar els mètodes per identificar els problemes en els diversos camps del coneixement i de l’experiència.
Batxillerat:
 • Consolidar una maduresa personal i social que els permeta actuar de manera responsable i autònoma i desenvolupar el seu esperit crític. Preveure i resoldre pacíficament els conflictes personals, familiars i socials.
 • Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones, analitzar i valorar críticament les desigualtats i discriminacions existents, i en particular la violència contra la dona i impulsar la igualtat real i la no discriminació de les persones per qualsevol condició o circumstància personal o social, en atenció especial a les persones diverses funcionalment.
 • Comprendre els elements i procediments fonamentals de la recerca i dels mètodes científics. Conèixer i valorar de manera crítica la contribució de la ciència i la tecnologia en el canvi de les condicions de vida, així com afirmar la sensibilitat i el respecte cap al medi ambient.

Matèries en les quals pot vincular-se

 • Valors ètics / troncal. Biologia-Geologia o Matemàtiques. (ESO, 1r cicle)
 • Valors ètics / Educació per a la ciutadania i els drets humans / / troncal. Matemàtiques o Física-Química. (ESO, 2n cicle)
 • Batxillerat: A assignar en funció de la modalitat.

Desenvolupament de competències

 • Competències socials i cíviques.