Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust i Prevenció de Crims de la Humanitat

Esta entrada también está disponible en: Aragonés Català Español Français English

ENTENDRE L’ODI

T’imagines viure amagat darrere d’una paret o baix el sòl? M’entra claustrofòbia en pensar-lo. Segur que a tu també. M’atabalo i vull pensar en una altra cosa ràpid. Però, si m’atrevisco a continuar donant-li voltes, m’adono que segurament estar tancat i avorrit no era el pitjor de tot, segurament el pitjor era sentir la por a que et descobrisquen i et maten en qualsevol moment. No et pareix? Què portaries tu pitjor?

Sense voler, acabo plantejant-me l’odi que ha de sentir al seu interior algú que els desitja un mal tan horrible a persones que ni tan sols coneix i de les quals no sentirà parlar mai. Com a exercici, per veure si ho comprenc, intento imaginar-me a la persona que més detesto al món. Em ve al capdavant el meu germà que l’altre dia em va fer spoiler en la sèrie que estava veient i sé que mai li desitjaria res semblant. Potser m’atrevisco en la idea que cancel·lessen la seua sèrie favorita o perdés molts seguidors en Instagram, però, encara que em fes la punyeta, mai ho manaria a un camp de concentració i no entenc qui podria fer-li això a un altre ésser humà.

 width=

He al·lucinat quan he vist la quantitat, al voltant de mil aragonesos van estar a camps de concentració. Ni m’imagino el que degueren viure. Però si que sé com podria descobrir algunes de les seues històries. Més a baix veuràs com.

Descripció

Jornada de record i homenatge a les víctimes del nazisme durant les dècades de 1930 i 1940 i, per extensió, de denúncia dels crims inspirats per l’odi i per l’hostilitat cap al divers. Dia Internacional instaurat per Nacions Unides des de 2005, en recomanació de seguiment i difusió a les institucions públiques (especialment parlaments).

Més informació (en general):

 class=

A Aragó…

Se celebra des de 2010 un acte central a les Corts d’Aragó, per iniciativa d’Amical de Mauthausen i Rolde d’Estudis Aragonesos. En ell s’encenen les candeletes i es realitzen breus intervencions en record i representació dels col·lectius que van sofrir en major crueltat la deportació i l’extermini. Donat el to educatiu i d’aprenentatge en eix context, té molt pes la participació d’estudiants d’Educació Secundària.

Informació de l’acte de 2023 (en diversos enllaços, entre altres l’enregistrament del seu desenvolupament en el canal de les Corts d’Aragó), a la web de Rolde d’Estudis Aragonesos:

L’associació Sefarad Aragó (que col·labora en eix homenatge en representació del poble jueu) també sol organitzar pel seu compte un acte commemoratiu més específic i impulsa projectes (jornades, cursos, etc.) durant altres èpoques de l’any.

Un detall

Al voltant de mil aragonesos i aragoneses van sofrir deportació a camps de concentració i extermini. També val la pena recordar la labor dels aragonesos que van contribuir a salvar vides (com els diplomàtics Ángel Sanz Briz a Hongria i Sebastián Romero Radigales a Grècia).

Més informació

 class=

Els objectius i continguts d’aquesta proposta poden ser relacionats en els vinculats al Dia dels Drets Humans (10 de desembre) i al Dia de la Memòria Democràtica a Aragó (3 de març).

Propostes per al professorat

Documental Els últims espanyols de Mauthausen i de la resta de camps nazis, de Carlos Hernández (2020, 80 minuts).

L’associació Amical de Mauthausen i altres camps compta amb una àmplia oferta de xarrades i conferències, en gran manera dirigides al públic escolar (preferentment d’Educació Secundària i Batxillerat). També oferix exposicions i viatges a camps de concentració. Té delegació aragonesa.

L’Amical té un projecte, la Xarxa de Memòria Mai Més que proposa treballar en els ajuntaments, les associacions i entitats de cada municipi, i en els instituts o centres educatius, per implicar els joves, i fer-ho a través de les històries o les biografies dels deportats i deportades de cada localitat.

 class=

Sobre Ángel Sanz Briz existix una filmografia que pot resultar útil. Està referenciada en el llibre esmentat Justícia i Dignitat, però podem destacar aquí:

 class=
La cruïlla d’Àngel Sanz Briz (dirigida per José Alejandro González Baztán al 2015)
 class=
L’àngel de Budapest (dirigida per Luis Oliveros al 2011)

A partir d’estes premisses, pot desenvolupar-se una sèrie d’activitats dirigides a l’alumnat: projecció d’alguna de les obres audiovisuals, exploració sobre alguna de les pàgines referenciades, plantejament d’un senzill qüestionari per calibrar la comprensió de continguts, cerca d’informació sobre algunes qüestions desgranades, exploració sobre experiències o records entorn de l’assumpte al marc familiar, intercanvi d’idees i opinions, composició de text…

 class=

Element transversal inclòs al currículum

Eixa proposta reforça el desenvolupament de valors inherents al principi d’igualtat de tracte i no discriminació per qualsevol condició o circumstància personal o social, i fomenta l’aprenentatge de la prevenció i resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social, així com dels valors que sustenten la llibertat, la justícia, la igualtat, el pluralisme polític, la pau, la democràcia, el respecte als drets humans i el rebuig a la violència terrorista, la pluralitat, el respecte a l’Estat de dret, el respecte i consideració a les víctimes del terrorisme i la prevenció del terrorisme i de qualsevol mena de violència (…).

La programació docent ha de comprendre en tot cas la prevenció de la violència de gènere, de la violència terrorista i de qualsevol forma de violència, racisme o xenofòbia, inclòs l’estudi de l’Holocaust jueu com a fet històric. S’evitaran els comportaments i continguts sexistes i estereotips que suposen discriminació.

Objectius que ajuda a complir aquesta proposta

ESO:

  • Assumir responsablement els seus deures, conèixer i exercir els seus drets en el respecte als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups, exercitar-se en el diàleg, afirmant els drets humans i la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, com a valors comuns d’una societat plural, i preparar-se per a l’exercici de la ciutadania democràtica.
  • Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar la discriminació de les persones per raó de sexe o per qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Rebutjar els estereotips que suposen discriminació entre homes i dones, així com qualsevol manifestació de violència contra la dona.

Batxillerat:

  • Exercir la ciutadania democràtica, des d’una perspectiva global, i adquirir una consciència cívica responsable, inspirada pels valors de la Constitució espanyola, així com pels drets humans, que fomente la corresponsabilitat en la construcció d’una societat justa i equitativa.
  • Consolidar una maduresa personal i social que els permeta actuar de manera responsable i autònoma i desenvolupar el seu esperit crític. Preveure i resoldre pacíficament els conflictes personals, familiars i socials.
  • Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones, analitzar i valorar críticament les desigualtats i discriminacions existents, i en particular la violència contra la dona i impulsar la igualtat real i la no discriminació de les persones per qualsevol condició o circumstància personal o social, en atenció especial a les persones funcionalment diverses.

Matèries en les quals pot vincular-se

  • Geografia i Història / Valors ètics. (ESO, 1r i 2n cicle)
  • Educació per a la ciutadania i els drets humans. (ESO, 2n cicle)
  • Batxillerat: A assignar en funció de la modalitat.

Desenvolupament de competències

Competències socials i cíviques.