Dia Internacional de la Pau

Esta entrada también está disponible en: Aragonés Català Español Français English

CROQUETA I PAU

Un Nadal convidem a un mediador de les Nacions Unides a sopar i es va anar abans de les postres dient que això de la nostra família no tenia solució. Abans de les postres. Hi havia pastís de xocolata. Quanta desesperació cal sentir per marxar-se abans del pastís de xocolata?

També és veritat que la meua mare havia començat a llançar tomàquets contra l’aigüera en una certa fúria i que mon germà pareixie estar traient arguments d’un debat de Telecinco sobre els últims fets ocorreguts a Gran Germà edició 600.000 i allò s’estava extralimitant.

El pobre mediador no sabia per on agafar-nos, així que va dir que ell no aguantava més i que a això de Palestina i Israel li veia més futur que al nostre. Això sí, es va emportar un táper en croquetes de ma mare, perquè no hi ha conflicte al món mundial que et traga les ganes de menjar-te unes bones croquetes, això és així.

Va eixir de casa en quatre croquetes a la boca alhora, movent el cap i tremolant com si acabés de sortir de la piscina un dia de gener a Canfranc i em vaig quedar en ganes de dir-li que eren molts anys de discussions i ara costava deixar els rancors enrere i seguir endavant.

Segur que t’ha passat a tu també. Segur que alguna vegada t’has enfadat per alguna cosa que va passar fa temps o per alguna cosa que t’han fet moltes voltes… a tots ens ha passat?

Si això ocorre en una família qualsevol, a un puesto on conviuen diferents ètnies, pobles o simplement persones en opinions diferents com no s’armarà un embolic ben gran?

Així que penso en aquests mediadors intentant aconseguir la pau mundial i la veritat és que jo no sabria ni per on començar. L’única cosa que se m’ocorre és preparar un sopar de croquetes, que li agraden a tothom, i així es comença de bon humor i s’aclarix el que faça falta.

 width=

També es pot celebrar el 30 de gener. Ho feu a la teua classe? Continua llegint per descobrir per què eix dia és el Dia Escolar de la Pau i la No Violència.

Descripció

La Pau és una idea molt invocada i forma part sempre dels nostres millors desitjos i intencions. Però, per desgràcia, la nostra realitat quotidiana està molt lluny d’aquests ideals. N’hi ha prou en llegir, escoltar o veure les notícies, la qual cosa succeix al nostre voltant o en molts llocs del món… per percebre la presència d’actituds i fets violents.

Al 1981, Nacions Unides va establir el 21 de setembre com a Dia Internacional de la Pau. Al 2001, l’Assemblea General de l’ONU va decidir per unanimitat designar est Dia com a jornada de no violència i alto-el-foc. No obstant això, aconseguir la pau veritable comporta molt més que deposar les armes. Requerix la construcció de societats en les quals tots els seus membres sentin que poden desenvolupar-se. Implica la creació d’un món en el qual totes les persones siguen tractades en igualtat, independentment de la seua raça, credo, color o condició.

Més informació:

 class=
Pàgina web de les Nacions Unides

Els objectius i continguts d’aquesta proposta poden ser relacionats en el Dia Internacional de l’Esport per al Desenvolupament i la Pau.

A l’Aragó

A la nostra comunitat autònoma hi ha una llarga tradició de cultura de pau. En els anys setanta i vuitanta del segle XX, els riscos relacionats en l’amenaça d’armes nuclears, la proximitat de camps de tir i la base nord-americana (en plena escalada de guerra freda entre els blocs liderats pels Estats Units i la Unió Soviètica), van afavorir que es consolidessen col·lectius entorn de l’objecció de consciència i l’antimilitarisme, com el Moviment per la Pau i el Desarmament.

A més d’això, i adaptant-se a un context en el qual també el paper de l’exèrcit (almenys a Espanya) ha evolucionat, funciona des de 1984 la Fundació Seminari de Recerca per a la Pau: un centre d’estudi que, a través de seminaris, cursos, debats, beques de recerca, trobades com les Jornades Aragoneses d’Educació per a la Pau, convenis en institucions, etc. aborda l’assumpte des de diferents disciplines.

Pot veure’s més informació, molt interessant, sobre les activitats del SEIPAZ.

Un detall

Des de fa força temps, el 30 de gener (aniversari de la mort de Mahatma Gandhi) es celebra en els centres escolars (especialment en Educació Primària) el Dia Escolar de la Pau i la No Violència. Els valors implementats en esta commemoració són plenament intercanviables en els despresos d’aquest Dia Internacional.

Més informació

El lema d’aquest Dia Internacional per a 2022 és “Posa fi al racisme. Construeix la pau”. El racisme com a sustentador de conflicte. Entre els missatges que es desprenen d’aquesta pròxima celebració, a la web de Nacions Unides per a eix Dia Internacional es diu:

Mentre els conflictes continuen esclatant a tot el món forçant a moltes persones a fugir, també hem vist incidents de discriminació i racisme a les fronteres. (…) S’ha produït un increment en els discursos d’odi i violència cap a minories racials.

Tots tenim un paper que exercir en el foment de la pau. I la lluita contra el racisme és crucial per aconseguir-lo.

Treballem junts per desmantellar les estructures que afermen el racisme en els nostres entorns. Celebra la pau. Donem suport als moviments que lluiten per la igualtat i els drets humans i denunciem els discursos d’odi, tant a Internet, com fora d’ella. Reconstruïm la confiança i la cohesió social mitjançant l’educació i la justícia reparadora. (…)

Uneix-te a les Nacions Unides en la nostra obstinació de fer realitat la visió d’un món lliure de racisme i discriminació racial. Un món en el qual la compassió i l’empatia supere a la sospita i l’odi. Un món del qual puguem estar realment orgullosos.

Propostes per al professorat

Visionat i reflexió en comú sobre videoclips musicals com els següents:

A més…

Proposar un petit treball de recerca. Un conflicte que s’estigue duent a terme actualment, bé entre estats, bé a l’interior d’un país entre diferents agents, bé situacions de rebel·lia o de repressió… Una vegada seleccionat l’objecte d’estudi, es pot suggerir una anàlisi de les parts que estan en conflicte, quines són les seues forces, des de quan s’està mantenint?, quina és la causa del conflicte?, tenen altres suports els actors en lluita?, quines conseqüències té en la població civil… hi ha refugiats?, hi ha pressió internacional, de Nacions Unides, de la Unió Europea, per exemple?, té possibilitats de solució?

Recomanació: per descomptat la guerra provocada per la invasió russa d’Ucraïna ocuparà la major de les atencions però, sense menyscabar la gravetat que segur té eix conflicte, es recomana atendre també altres conflictes de menor intensitat, desenvolupats en latituds més llunyanes, o de singular i alarmant durada que poc a poc van deixant de ser atesos pels mitjans de comunicació (com si, per no eixir en els noticiaris, ja no existissen). Pot ser interessant, també, reflexionar sobre això.

Objectius que ajuda a complir esta proposta

ESO:
  • Assumir responsablement els seus deures, conèixer i exercir els seus drets en el respecte als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups, exercitar-se en el diàleg, afirmant els drets humans i la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, com a valors comuns d’una societat plural, i preparar-se per a l’exercici de la ciutadania democràtica.
  • Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar la discriminació de les persones per raó de sexe o per qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Rebutjar els estereotips que suposen discriminació entre homes i dones, així com qualsevol manifestació de violència contra la dona.
Batxillerat:
  • Exercir la ciutadania democràtica, des d’una perspectiva global, i adquirir una consciència cívica responsable, inspirada pels valors de la Constitució espanyola, així com pels drets humans, que fomente la corresponsabilitat en la construcció d’una societat justa i equitativa.
  • Consolidar una maduresa personal i social que els permeta actuar de manera responsable i autònoma i desenvolupar el seu esperit crític. Preveure i resoldre pacíficament els conflictes personals, familiars i socials.
  • Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones, analitzar i valorar críticament les desigualtats i discriminacions existents, i en particular la violència contra la dona i impulsar la igualtat real i la no discriminació de les persones per qualsevol condició o circumstància personal o social, en atenció especial a les persones funcionalment diverses.

Matèries en les quals pot vincular-se

  • Geografia i Història / Valors ètics. (ESO, 1r i 2n cicle)
  • Educació per a la ciutadania i els drets humans. (ESO, 2n cicle)
  • Batxillerat: A assignar en funció de la modalitat.

Desenvolupament de competències

  • Competències socials i cíviques