Dia Internacional de la Dona

Esta entrada también está disponible en: Aragonés Català Español Français English

LES DONES FAN AIXÒ?

Tinc una amiga guia de muntanya. Imagina’t a una dona a una muntanya dels Pirineus i a diverses persones darrere d’ella seguint-la segons els va mostrant el recorregut i els orienta en les maniobres necessàries per arribar al cim sans i estalvis. T’ho has imaginat? Val, ara digues-me la veritat: t’ha sorprès? Se t’ha passat pel cap que no és molt habitual?
Et confessaré una cosa. No l’expliques, que em fa moltíssima vergonya, eh? Un dia estava al metge i va entrar una dona. Va començar a preguntar-me els símptomes que tenie i van passar diverses preguntes fins que em vaig adonar que no era la infermera, era la metgessa. Em vaig quedar en cara d’idiota cap a mi mateixa. Per què havia donat per sabut que no era la metge que venia a tractar-me? Per què hi ha professions que relacionem en un gènere concret? I si jo hagués fet un pas més i li hagués preguntat que a on estava el metge? Et juro que m’hauria mort de la vergonya, però com s’hauria sentit ella?
Eixa amiga meua de la qual us parlava abans es va enfrontar a una qüestió interessant quan era nena: no sabia que ella podia plantejar-se ser guia de muntanya. Un dia, sons pares, aficionats al mig, la van portar a fer una activitat i els va tocar casualment una guia que era dona i, en veure-la, la meua amiga li va dir: “Ah, però les dones poden ser guies de muntanya?”. Es va assabentar aquell mateix dia. Mai havia vist a una dona que es dediqués a això, ja que hi havia i continua havent-hi molt poques.
És cert que, almenys en teoria, avui dia una dona pot ser futbolista, guia de muntanya o qualsevol professió que es sol relacionar en el gènere masculí, però se’t passarà pel cap que pots fer-ho si no veus a cap dona que ho faci? I si no et planteges que pugues ser mèdic, astronauta, enginyera, futbolista, cirurgiana o qualsevol altra professió, fins a quin punt estàs escollint el que vols fer lliurement?

 width=

Si tinc bombons de diversos tipus i et dic que pots agafar el que més t’agrade, però hi ha un parell, potser els més rics de tots, que els poso darrere d’una planta que hi ha a la taula de manera que no els veus, quan escollisses un bombó, és una decisió lliure o està condicionada?

Descripció

Al Dia Internacional de la Dona, les dones de tot el món, sovint separades per fronteres nacionals i diferències ètniques, lingüístiques, culturals, econòmiques i polítiques, s’unixen en l’esperança d’aconseguir la igualtat entre gèneres, i en això contribuir a la justícia, la pau i el desenvolupament.

El 8 de Març es referix a les dones corrents com a artífexs de la història i enfonsa les seues arrels en una lluita de molts segles per participar a la societat en condicions d’igualtat en l’home.

Eix Dia Internacional va començar a commemorar-se en 1975 per Nacions Unides, que dos anys després el va proclamar a la seua Assemblea General. Però els seus orígens són anteriors: es remunten a les manifestacions de dones que, ja des de finals del segle XIX, demanaven el dret al vot, millors condicions de treball i la igualtat entre els sexes. L’ONU i les seues agències han treballat en la lluita de gènere de manera incansable. En 1995 es va aprovar la Declaració i la Plataforma de Pequín, un full de ruta signat per 189 governs, que establia l’agenda per a la materialització dels drets de les dones; en 2015 es va incloure com a cinquè punt entre els Objectius de Desenvolupament Sostenible per a 2030.

 class=
Més informació

Els continguts i objectius d’esta proposta coincidixen parcialment en els del Dia Internacional de la Nena i la Dona a la Ciència (11 de febrer). Per les seues connotacions en la igualtat de gènere, també guarda relació en el Dia de la Zero Discriminació (1 de març). A més, convé al·ludir a la celebració, el 25 de novembre, del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona.

A l’Aragó…

Al nostre entorn, gairebé totes les administracions locals i comarcals compten en seccions dedicades a polítiques d’igualtat. El Govern d’Aragó compta en un organisme autònom, l’Institut Aragonès de la Dona, que té encomanada la planificació, elaboració i coordinació d’aquestes polítiques a la nostra comunitat autònoma. 

La funció principal de l’IAM és la promoció i el foment de les condicions que possibiliten la igualtat efectiva de tots dos sexes i la participació de les dones en tots els àmbits de la vida, política, cultural, econòmica i social. Una altra de les seues funcions està encaminada a l’erradicació de la violència contra les dones; a través d’accions de prevenció, sensibilització, coordinació i gestió de serveis, i recursos que permeten l’atenció integral a les víctimes de violència. Té un telèfon gratuït per a emergències de maltractaments a Aragó (900 504 405).

Per a moltes de les seues accions i projectes, el IAM compta en la col·laboració de diferents entitats públiques i privades.

 class=
 width=

Una reflexió

La igualtat que dicten les lleis i que recullen els documents oficials dista molt de ser una igualtat real. Multitud de situacions quotidianes reflectixen encara el pes de molts segles de desigualtat, reprodueixen hàbits adquirits durant molt de temps i molt difícils d’erradicar. Per això és necessari cridar l’atenció sobre eixes qüestions.

La celebració del 8M és des de fa anys un esdeveniment de gran rellevància perquè visibilitza unes demandes d’avanços cap a aquesta igualtat real que són universals i sentides en ambients molt diversos. El més cridaner són les manifestacions, molt concorregudes i en gran cobertura dels mitjans de comunicació, en molts llocs de tot el món i, entre ells, en moltes localitats aragoneses.

 class=

A més de tot això, proliferen col·lectius feministes, associacions que atenen qüestions relacionades, i moltes entitats, com els partits polítics i sindicats, compten en organitzacions dedicades a la dona, incloent en els seus documents estratègics una atenció específica a la igualtat de gènere.

Més allà d’una data emblemàtica que dona visibilitat a totes eixes qüestions i que ajuda a integrar-les al discurs… preval una idea de continuïtat, la idea que hi ha moltes conquestes pendents a la vida real, a tot el món i durant tot l’any.

Un detall

La celebració del Dia de la Dona de 2023 advocava “per un món digital inclusiu: Innovació i tecnologia per a la igualtat de gènere”. A més, est breu vídeo (a to amb anteriors celebracions) introdueix aquells elements en relació amb un futur més sostenible.

Aquest document és un dels molts continguts que difon ONU Dones (l’organització de Nacions Unides dedicada a promoure la igualtat de gènere i l’apoderament femení). Entre els seus objectius, en sintonia en els vinculats a eix Dia Internacional, es troba l’erradicació de totes les formes de discriminació, i violència contra dones i nenes, eliminar l’explotació i pràctiques com el matrimoni forçat i la mutilació genital, assegurar vies de participació i decisió a l’esfera púbica, d’accés a recursos econòmics i propietat… entre molts altres.

Propostes per al professorat

A la web de l’ONU-Dones (indicada a l’inici de la proposta) se subministren dades indicatives de desigualtats actuals, i del difícil camí per recórrer, que poden donar lloc a petits estudis a suggerir a l’alumnat, anàlisi, reflexions, comentaris… També es poden localitzar publicacions, memòries… de l’existència del qual, com a mínim, és bo donar idea. Entre els molts continguts que oferix la pàgina web de Nacions Unides dedicada a eix Dia Internacional (antecedents, cronologies, recursos…), suggerim el treball sobre alguns d’ells, com est recorregut multimèdia.

 class=

Al nostre entorn més pròxim podem observar projectes culturals empresos per administracions locals i comarcals, privades o públiques, que poden donar-nos joc a l’hora de programar alguna activitat curricular. Exposicions, projeccions, xarrades, etc., com les compreses en el projecte (vigent durant 2022) de l’Ajuntament de Saragossa: “Museus i Dones”.

 class=

També poden ser d’utilitat guies didàctiques com a Dones que són tresors, de Vicky Calavia, editada per l’Institut Aragonès de la Dona en 2020, que posa l’accent sobre aragoneses que van trencar barreres en diferents disciplines. Al fil de la difusió de vides de dones, moltes d’elles, avançades al seu temps, poden treure’s algunes d’aquestes biografies en el projecte “40 il·lustres” del Govern d’Aragó. Totes contenen propostes didàctiques molt concretes. Entre elles, per la seua especial significació, recomanem treballar en les figures de Josefa Amar i Borbó i María Domínguez, entre moltes altres dones en continguts assignats.

Elements transversals

S’impulsarà el desenvolupament dels valors que fomenten la igualtat efectiva entre homes i dones i la prevenció de la violència de gènere, i dels valors inherents al principi d’igualtat de tracte i no discriminació per qualsevol condició o circumstància personal o social.

 class=

Es fomentarà l’aprenentatge de la prevenció i resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social, així com dels valors que sustenten la llibertat, la justícia, la igualtat, el pluralisme polític, la pau, la democràcia, el respecte als drets humans i el rebuig a la violència terrorista, la pluralitat, el respecte a l’Estat de dret, el respecte i consideració a les víctimes del terrorisme i la prevenció del terrorisme i de qualsevol mena de violència.

Així mateix, es promouran i difondran els drets dels nens a l’àmbit educatiu. Tal com es recull a la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i s’establixen mesures en favor dels qui van patir persecució i violència durant la guerra civil i la dictadura, es fomentaran els valors constitucionals i es promourà el coneixement i la reflexió sobre el nostre passat per evitar que es repetisquen situacions d’intolerància i violació de drets humans com les viscudes.

La programació docent ha de comprendre en tot cas la prevenció de la violència de gènere, de la violència terrorista i de qualsevol forma de violència, racisme o xenofòbia, inclòs l’estudi de l’Holocaust jueu com a fet històric. S’evitaran els comportaments i continguts sexistes i estereotips que suposen discriminació.

El currículum incorpora elements relacionats en el desenvolupament sostenible i el medi ambient, els riscos d’explotació i abús sexual, l’abús i maltractament a les persones en discapacitat, el maltracte escolar, les situacions de risc derivades de la utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, així com la protecció davant emergències i catàstrofes.

Objectius que ajuda a complir esta proposta

ESO:
 • Assumir responsablement els seus deures, conèixer i exercir els seus drets en el respecte als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups, exercitar-se en el diàleg, afirmant els drets humans i la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, com a valors comuns d’una societat plural, i preparar-se per a l’exercici de la ciutadania democràtica.
 • Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar la discriminació de les persones per raó de sexe o per qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Rebutjar els estereotips que suposen discriminació entre homes i dones, així com qualsevol manifestació de violència contra la dona.
 • Enfortir les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seues relacions en els altres, així com rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol mena, els comportaments sexistes i resoldre pacíficament els conflictes.
Batxillerat:
 • Exercir la ciutadania democràtica, des d’una perspectiva global, i adquirir una consciència cívica responsable, inspirada pels valors de la Constitució espanyola, així com pels drets humans, que fomente la corresponsabilitat en la construcció d’una societat justa i equitativa.
 • Consolidar una maduresa personal i social que els permeta actuar de manera responsable i autònoma i desenvolupar el seu esperit crític.
 • Preveure i resoldre pacíficament els conflictes personals, familiars i socials.
 • Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones, analitzar i valorar críticament les desigualtats i discriminacions existents, i en particular la violència contra la dona i impulsar la igualtat real i la no discriminació de les persones per qualsevol condició o circumstància personal o social, en atenció especial a les persones funcionalment diverses.

Matèries en les quals pot vincular-se

 • Valors ètics. (ESO, 1r i 2n cicle)
 • Educació per a la ciutadania i els drets humans. (ESO, 2n cicle)
 • Batxillerat: A assignar en funció de modalitat.

Desenvolupament de competències

 • Competències socials i cíviques