Dia Mundial de l’Aigua

Esta entrada también está disponible en: Aragonés Català Español Français English

EL LUXE DE PIXAR

T’imagines que a partir de demà ens diguessen a tots que cada família només pot utilitzar 30 litres d’aigua al dia?

En el temita que no para de fer calor i d’haver-hi incendis i que damunt no plou de cap manera, l’altre dia, entre amics, se’ns va ocórrer que potser d’ací a uns anys podríem començar a tenir restriccions d’aigua. T’ho imagines?

No seria tan rar que, si la cosa continua empitjorant, arribés el dia en què tinguéssem un comptador a casa que ens limités, per exemple, a 10 litres per persona al dia. En què gastaries los teus?

Potser passàvem a dutxar-nos cada dos dies. Jo crec que seria millor implantar la dutxa un dia concret per a tots, perquè així, encara que un fes olor, els altres també farien olor i es notaria menys. Bé, això ja està.

Després rentar els plats. A veure, a mi deixar de fregar no m’importaria res, la veritat. Potser ens passem tots al plats d’un sol ús i així es va acabar el tema. Una mica car eixiria.

Em preocupa el tema de pixar i altres qüestions majors perquè cada volta que tirem de la cadena això poden ser 7 litres d’aigua i a mi no m’ixen els comptes. Espero que no sigues de deposició freqüent, perquè hauràs de prendre decisions difícils. Segur que de seguida es començaria a vendre aigua a preus exorbitants. M’imagino les botigues de luxe en pla una bossa de Louis Vuitton (ja saps, un luisvi) i al costat una garrafa d’aigua: 2.000 €.

 width=

T’imagines haver de preocupar-te de tot això cada dia de la teua vida? No del luisvi, sinó d’en què gastes l’aigua i quanta gastes. Hi ha 2.200 milions de persones en el món que el fan. Com? No m’ho preguntes perquè ni em faig a la idea, però pots continuar llegint per saber més.

Descripció

El Dia Mundial de l’Aigua se celebra cada 22 de març per recordar la rellevància d’est líquid essencial. A pesar que totes les activitats socials i econòmiques depenen en gran manera del proveïment d’aigua dolça i de la seua qualitat, 2.200 milions de persones viuen sense accés a aigua potable. Esta celebració té per objectiu conscienciar sobre la crisi mundial de l’aigua i la necessitat de buscar maneres per abordar-la.

El sisè dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides per a 2030 és “Garantir la disponibilitat d’aigua i la seua gestió sostenible i el sanejament per a tots”. Hi ha hagut progressos a l’hora d’ampliar l’accés a l’aigua potable i el sanejament, però encara existixen milers de milions de persones (principalment a àrees rurals) que encara no tenen eixos serveis bàsics.

 class=

A tot el món, una de cada tres persones no té accés a aigua potable salubre. Dos de cada cinc persones no disposen d’una instal·lació bàsica destinada a rentar-se les mans en aigua i sabó.

 class=
Més informació

Els objectius i continguts d’esta proposta poden ser relacionats en altres dos dates per a les quals hi ha contingut específic: Dia Internacional contra el Canvi Climàtic (24 d’octubre) i Dia Mundial del Medi Ambient (5 de juny). Destaquem també la celebració del Dia Mundial de la Salut (7 d’abril) i del Dia Mundial de la Lluita contra la Desertificació i la Sequera (17 de juny).

Un detall

En 2023, Nacions Unides centra el lema d’est Dia Mundial en la necessitat de “accelerar el canvi”. No es pot seguir com fins ara: els problemes que es troben al llarg del cicle de l’aigua estan soscavant el progrés en els principals problemes del planeta: les guerres, la fam, els desastres naturals, les crisis sanitàries… Afecta a la igualtat de gènere, al món laboral, l’educació, la indústria, els desastres naturals… La falta d’aigua és un problema global.

La Conferència de l’ONU sobre l’Aigua 2023 (22-24 de març, Nova York) ha marcat un camí per buscar solucions a la crisi actual de l’aigua i el sanejament. Els compromisos acordats en eix fòrum constituïxen l’Agenda d’Acció de l’Aigua, un pla ràpid i transformador en el qual també pot estar reflectida l’acció individual de tots i totes.

A Aragó…

Al nostre territori, l’aigua és un element fonamental que sobrepassa el merament material i entra en el terreny de la psicologia social. La identitat aragonesa, les moltes idees que recorren l’imaginari aragonès, estan plenes d’aigua: per la necessitat de convertir-la en futur, pel sentiment d’identitat. “Pols, boira, vent i sol, i on hi ha aigua, una horta”, diu la cançó. A la nostra història més recent, les campanyes en defensa de l’aigua, la lluita contra el transvasament, els debats entorn de la política hidràulica, els regadius, les inundacions de pobles -i el poble– per pantans… en un sentit o en un altre, l’aigua està sempre present.

 src=

La gestió d’un element tan important ha de correspondre als poders públics. L’institut Aragonès de l’Aigua és una entitat de dret públic que s’adscriu al departament competent en matèria d’aigües del Govern d’Aragó, i que té per objecte l’exercici de les potestats, funcions i serveis de competència de l’Administració hidràulica de la nostra comunitat autònoma.

L’acte d’abast mundial més important dut a terme a Aragó a l’últim segle va ser l’Exposició Internacional 2008, el tema central de la qual va ser… l’aigua!

L’aigua connecta el local (les necessitats d’una comunitat) en el global, perquè les polítiques en relació amb l’aigua són de caràcter planetari.

Una reflexió

Des del principi dels temps i per sempre, l’aigua és vida. És un element tan crucial i essencial que és present en diversos dels objectius de desenvolupament sostenible plantejats per a 2030.

A més de l’objectiu que ja hem comentat (“Garantir la disponibilitat d’aigua i la seua gestió sostenible i el sanejament per a tots”), hi ha un altre que concernix directament a l’aigua com a recurs mundial essencial relacionat en la gestió adequada és clau per al futur: és l’Objectiu 14: “Conservar i utilitzar sosteniblement els oceans, les mars i els recursos marins.

 class=

Però no sols és això… l’aigua està a tot. També es relaciona en major o menor intensitat en la lluita contra la pobresa (Objectiu 1) i la fam (2), en la salut i el benestar (3), en l’accés a l’energia assequible i no contaminant (6), en la producció i consum responsables (12), en l’acció pel clima (13) i per la vida dels ecosistemes terrestres (15).

Propostes per al professorat

Eix tema oferix moltes possibilitats per tenir una vinculació molt definida en l’experiència diària, en l’entorn, en els hàbits de consum i actituds quotidianes. És fonamental conscienciar a l’alumne o alumna de la importància de l’aigua en les nostres pròpies vides, de la responsabilitat en el bon ús, de poder ajudar a la sostenibilitat començant per un mateix.

A això pot ajudar una selecció (adaptada a diferents edats) de propostes com les ofertes a la web Educació 3.0 o en Canal Educa.

Baixant a un entorn més pròxim, es pot proposar un treball conjunt sobre diferents aspectes relacionats en l’Expo de 2008, dedicada a l’aigua. Els nois i noies no guarden records personals d’aquell acte (tal volta ni tan sols havien nascut), però poden buscar informació en Internet, també entre els seus grans (petites entrevistes, com ho van viure, quin record guarden, etc.), identificar el lloc en el qual es va celebrar, quines infraestructures i equipaments queden… En aquest sentit pot ser interessant conèixer les activitats de l’Associació Llegat Expo, com a entitat dedicada a cridar l’atenció sobre l’estat actual del recinte, les possibilitats de millora, o el seu interès per conservar el llegat intel·lectual d’aquella exposició, basat en els debats de la Tribuna de l’Aigua i en el Pavelló d’Iniciatives Ciutadanes (“El Faro”).

 class=
Fluvi va ser la mascota oficial de l’Expo Zaragoza 2008

També, en un caràcter diacrònic més acusat, propiciar una búsqueda sobre actes i fets del passat en els quals l’aigua juga un paper fonamental. Es pot suggerir, per exemple, un d’aquests assumptes:

 • El bronze de Botorrita exposat al Museu de Saragossa (document jurídic entorn d’un pleit per aigües).
 • Les figures de Ramón de Pignatelli i Joaquín Costa.
 • L’oposició al transvasament de l’Ebre a la dècada de 1970 com a reafirmació d’una consciència aragonesa.

Durant tota l’Educació Secundària, el currículum aragonès incorpora elements relacionats en el desenvolupament sostenible i el medi ambient, així com la protecció davant emergències i catàstrofes, tenint un dels seus principis metodològics generals en la relació amb l’entorn social i natural i posant l’accent en l’educació per a la salut i l’educació ambiental.

Objectius que ajuda a complir eixa proposta

ESO:
 • Valorar críticament els hàbits socials relacionats en la salut, el consum, l’atenció adequada als éssers vius i al medi ambient, contribuint a la seua conservació i millora.
 • Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d’informació per, en sentit crític, adquirir nous coneixements.
Batxillerat:
 • Conèixer i valorar críticament les realitats del món contemporani, els seus antecedents històrics i els principals factors de la seua evolució. Participar de manera solidària en el desenvolupament i millora del seu entorn social.
 • Conèixer i valorar de manera crítica la contribució de la ciència i la tecnologia en el canvi de les condicions de vida, així com afirmar la sensibilitat i el respecte cap al medi ambient.

Matèries en les quals pot vincular-se

 • Biologia i Geologia / Geografia i Història / Valors ètics. (ESO, 1r i 2n cicle)
 • Economia. (ESO, 2n cicle)
 • Batxillerat: A assignar en funció de la modalitat. Per exemple, Ciències de la Terra i el Medi Ambient, també Geografia, Història…

Desenvolupament de competències

 • Competències socials i cíviques